Dołączyliśmy do Odysei Umysłu! Dołącz i Ty!

Rejestracja drużyn upływa 20 grudnia 2017. Dwie drużyny już powstały. Bliższe informacje u koordynatora – Grzegorza Rzeszutka – pedagoga szkolnego.
Odyseja Umysłu to konkurs twórczego rozwiązywania problemów. Odyseusze pracują w drużynach, które reprezentują szkoły lub inne placówki edukacyjne i zazwyczaj liczą od 5 do 7 osób. Opiekę nad każdym zespołem sprawuje trener, który integruje grupę oraz organizuje i moderuje jej pracę, ale nie sugeruje ani nie narzuca dzieciakom własnych pomysłów.

Czytaj dalej