Wyjazd do Palmiarni

Klasy II b i II e pod opieką prof. L. Żabskiej i prof. M.Sojki wzięły udział w zajęciach edukacyjnych w Palmiarni w Gliwicach.

Informacja


Nasz Absolwent Jakub Koszowski otrzymał stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017. Gratulujemy.