Wieczór Twórczości Artystycznej im. Pani Profesor Klaudii Taras

13 kwietnia o godzinie 18.00 odbył się Wieczór Twórczości Artystycznej, będący zwieńczeniem Tygodnia Twórczości Artystycznej (TyTy). W obecności zaproszonych gości oraz zgromadzonej publiczności pani dyrektor Katarzyna Łoza nadała WTA imię Pani Profesor Klaudii Taras, która przez wiele lat animowała to artystyczne przedsięwzięcie.

Czytaj dalej