Nowy plan lekcji

Uwaga! Od 8 stycznia będzie obowiązywał nowy plan lekcji – dostępny w wersji flash na naszej stronie, a wkrótce również w librusie.

 

Dostawa ciepła 2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskie: nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Czytaj dalej

Nasza stypendystka

Nasza uczennica klasy III D – Martyna Wojnar – razem z innymi wyróżnionym uczniami ze śląskich szkół ponadgimnazjalnych otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnienie było wręczane przez wicewojewodę śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty – mgr Urszulę Bauer. Uroczystość odbyła się w Operze Śląskiej.
Martynie mocno gratulujemy!!!

Turniej Jednego Wiersza

Dnia 14 grudnia w czytelni naszej szkoły odbył się Turniej Jednego Wiersza. Uczestnicy musieli przynieść ze sobą wiersz i zaprezentować osobiście bądź poprosić kogoś o jego odczytanie. Nagrodą był bon do salonu Empik.

Warsztaty przyrodnicze

 

Dnia 14 grudnia odbyły się w auli szkoły wykłady przyrodnicze dr Boczarowskiego. W wykładach uczestniczyły klasy: 1b, 1e,  2a, 2b, 2e, 3a, 3b, 3e.

Sukces naszej uczennicy

Uczennica naszej szkoły Agata Pinkawa z IIIa zajęła I miejsce w rejonowym etapie Olimpiady Zdrowego Stylu Życia. Serdecznie gratulujemy oraz życzymy sukcesów w kolejnym etapie.