Wybory do SU – wyniki

W dzisiejszych wyborach do Samorządu Uczniowskiego na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego został wybrany Wiktor Oleś z klasy 2c. Nowym Zastępcą Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego będzie Tobiasz Syguda z klasy 1a. Funkcję Sekretarza Samorządu Uczniowskiego będzie pełniła Julia Marcinek, uczennica klasy 2c, a Skarbnikiem Samorządu Uczniowskiego wybrano Jagodę Chwolik z klasy 2d.

Gratulujemy: zwycięzcom – sukcesu, przegranym – odwagi przystąpienia do wyborów oraz ciekawej kampanii, wyborcom – licznego stawienia się przy urnie (frekwencja wyniosła 57,17 %).

Wybranym przypominamy, że to dopiero początek pracy.