Akcja „Sprzątanie świata”

Klasa Ibg wzięła udział w akcji „Sprzątanie świata”, zbierając odpady w naszym najbliższym otoczeniu. Tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem „Nie śmiecimy-sprzątamy-zmieniamy”.