Regulamin przyznawania nagród Prezydenta Bytomia za wybitne osiągnięcia edukacyjne uczniów

W związku z tym, że zmieniły się zasady przyznawania nagród Prezydenta Bytomia za wybitne osiągnięcia edukacyjne uczniów pobierających naukę na terenie Miasta Bytomia – publikujemy „Uchwałę Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad wsparcia edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Miasta Bytomia”. Podkreślamy, że od tego roku wnioskodawcą jest pełnoletni uczeń, rodzic lub opiekun prawny.
Tekst uchwały