Nowy rok szkolny 2020/2021.

Witajcie Drodzy Smoleniacy po przerwie wakacyjnej!

Mam nadzieję, że odpoczęliście i w pełni sił i zdrowia rozpoczniecie nowy rok szkolny. My już na Was czekamy, wierząc, że rok szkolny 2020/2021 będzie lepszy niż poprzedni. Niestety, nadal mamy pandemię i robiliśmy wszystko, żeby Was uchronić przed ewentualnym zachorowaniem.
Opracowaliśmy, wydaje się, bardzo dobry system nauczania hybrydowego we wrześniu. Pomimo dochowania wszelkich procedur i uzyskania zgód, pozwolenie na wprowadzenie tego systemu zostało wczoraj cofnięte. Pozostawiając to bez komentarza, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zorganizować nauczanie stacjonarne. Czytaj dalej

Ubezpieczenie NNW

Szanowni Państwo – Rodzice i Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia w Bytomiu.

Informujemy, że szkoła nie jest pośrednikiem w zawieraniu umów ubezpieczeniowych dotyczących szkolnego ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków czyli NNW.

W związku z powyższym osoby zainteresowane ubezpieczeniem NNW muszą całą procedurę dotyczącą ubezpieczenia przeprowadzić indywidualnie.

Szkoła nie może również reklamować i sugerować konkretnych ubezpieczycieli oraz propozycji ubezpieczeniowych. W związku z tym nie znajdą się one na stronie internetowej naszej szkoły.

Jednocześnie zdecydowanie zachęcamy do indywidualnego zawarcia ubezpieczenia NNW przez wszystkich naszych uczniów. Każda forma zabezpieczenia zdrowia jest działaniem pożądanym i odpowiedzialnym.

Z poważaniem, Dyrekcja I LO im. Jana Smolenia w Bytomiu

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

Zamieszczamy Wykaz podręczników dla klas II-III na rok szkolny 2020/2021

Ponadto  Wykaz podręczników dla klas I na rok szkolny 2020/2021

Dodatkowe informacje:

BIOLOGIA:
Wydawnictwo: Nowa Era,
Tytuł: „BIOLOGIA NA CZASIE 1”,
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum,
Zakres rozszerzony.
Autorzy: M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski.
Nr dopuszczenia 1010/1/2019.

Maturzyści – Absolwenci!

11 sierpnia w godzinach 12:00-15:00 będziemy wydawać świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości (wyniki matur) i inne dokumenty. W przypadku bezdeszczowej pogody przekazanie będzie się odbywało na boisku szkolnym. W innej sytuacji klasy 3 a, b i c zapraszamy do holu na parterze, klasy 3 d i e – do holu na I piętrze. Pamiętajcie o maseczkach!