UKŁAD LEKCJI I PRZERW
OBOWIĄZUJĄCY WE WRZEŚNIU 2020

  1. 8.30 – 9.10
  2. 9.20 – 10.00
  3. 10.10 – 10.50
  4. 11.00 – 11.40
  5. 11.50 – 12.30
  6. 12.40 – 13.20
  7. 13.30 – 14.10
  8. 14.20 – 15.00