Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Informuję, że wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia w Bytomiu odbędą się 24 września 2020 r.

Zaplanowano następujący kalendarz wyborczy:
14-17 września do 15.00 – zgłaszanie komitetów wyborczych przewodniczącemu komisji wyborczej,
18-23 września – kampania wyborcza,
24 września – wybory.
do 25 września – ogłoszenie wyniku wyborów.

Czytaj dalej