Mały Uniwersytet – „W świecie słów”

Kolejny wykład w ramach Małego Uniwersytetu wygłosiła dla nas Marta Dybula-Östholm, tłumaczka języka szwedzkiego, absolwentka z 2006 r.”
Spotkania organizowane są z okazji Jubileuszu 90-lecia Szkoły. Przypomnijmy – motto jubileuszu brzmi „Absolwenci Smoleniowi”.

„W świecie słów” to prezentacja o pracy tłumacza i napotykanych w niej trudnościach, ale też o radości płynącej z dokonywania przekładów. Marta Dybula-Östholm, jako aktywny członek Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, zachęcała młodzież do współpracy i podejmowania własnych prób translacyjnych.

Zwolnieni z teorii – The light side of physics

Nasi uczniowie: Joanna Tokarz, Jacek Pyszka, Wiktor Paczula, Artur Krauza i Julian Kwiatkowski finiszują ze swoim projektem „The light side of physics”. Udział w Olimpiadzie Zwolnieni z teorii sprawił, że nie tylko poszerzyli swoje kompetencje podczas zmagania się z wieloma trudnościami napotykanymi podczas realizacji przedsięwzięcia, lecz przede wszystkim pozwolił im zachęcić młodzież do nauki fizyki.

Przypomnijmy: biorą udział w Olimpiadzie „Zwolnieni z teorii”, w ramach której realizują projekt „The light side of physics”. Poprzez przeprowadzenie wielu warsztatów w szkołach podstawowych zachęcali młodzież do nauki przedmiotów ścisłych, a szczególnie fizyki. W sposób przystępny dla młodych odbiorców pokazywali, jak można czerpać wiedzę z fizyki, jednocześnie bawiąc się nią.

Czytaj dalej