Kultura krajów niemieckojęzycznych


Dnia 7 czerwca br. gościliśmy w szkole panią Małgorzatę Bubik – Prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Koło Katowice. Towarzyszyła jej Denis – praktykanta pochodząca z Niemiec. Dzięki jej wykładom uczniowie mogli bliżej zapoznać się z kulturą krajów niemieckojęzycznych oraz systemem szkolnictwa w Niemczech.
Liczymy na ciąg dalszy 🙂