Wszystkim Smoleniakom
życzmy udanych ferii
oraz wyjątkowego wypoczynku.
Mamy nadzieję, że za dwa tygodnie
zobaczymy się wszyscy
bez żadnych urazów i w pełni sił!