85-lecie: spotkania, wspomnienia, wzruszenia

/fot. Adam Maniura/
Zapraszamy na fotorelację do działu „Galeria”

28 października przeżywaliśmy jubileusz 85-lecia Szkoły. Jak zwykle Smoleniacy – nasi absolwenci, przyjaciele, nauczyciele i uczniowie stawili się w komplecie. To nasz znak firmowy – magnetyzm, który odczuwają ci, którzy kiedyś z naszą Szkołą byli związani.

Uroczystość rozpoczęła się w auli – przemowa Pani Dyrektor Katarzyny Łozy, wystąpienia zaproszonych gości, wręczenie medali szkoły i występy artystyczne uczniów udowodniły prawdę: Smoleniakiem zostaje się na całe życie. Podniosła atmosfera dumy z ukończenia naszej Szkoły udzieliła się także Śląskiej Kurator Oświaty Urszuli Bauer, która oświadczyła, że żałuje że nie jest Smoleniaczką. Życzenia składali też Ksiądz Prałat Hubert Kowol, Prezydent Miasta Bytomia Damian Bartyla i Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu Mariusz Janas. Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Halina Bieda wręczyła przyznaną Szkole odznakę honorową za zasługi dla województwa śląskiego, a była dyrektor szkoły Wanda Majeranowska podzieliła się garścią wspomnień.

Później zaproszeni Goście udali się na spotkania w klasach – podczas rozmów wróciło wiele wspomnień, a niejeden wzruszył się, wspominając tych, którzy byli dla niego szczególnie bliscy oraz tych, którzy już odeszli.

Dziękujemy, że znów mogliśmy być wszyscy razem.
Do zobaczenia za 5 lat!