Akcja Świątecznej Pomocy

Znalezione obrazy dla zapytania pomocy dla polaków na wschodzie

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich
zaprasza do wzięcia udziału w ”Akcji Świątecznej Pomocy” dla Polaków na
Wschodzie. Do dnia 10 grudnia będą zbierane: żywność, środki czystości,
kosmetyki, słodycze, książki, zabawki, przybory szkolne – jako prezenty
pod choinkę dla Polaków na wschodzie. Można dołączyć opłatek na
wigilijną wieczerzę i świąteczne życzenia dla Nieznanego Rodaka.
Prowadzona jej również zbiórka symbolicznego GROSIKA NA
GWIAZDKĘ z przeznaczeniem na organizację spotkań świątecznych
w parafiach i polskich stowarzyszeniach na wschodzie.
Powyższe dary można przynosić do p. prof. Majzner lub wychowawców
swoich klas.
Dziękujemy.