Bezpłatne Przejazdy


Szanowni Państwo,
informuję, że Zarząd Województwa Śląskiego, z inicjatywy Pana Marszałka, podjął decyzję o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej pociągami Kolei Śląskich w czasie ferii zimowych w woj. śląskim od północy 08/09 lutego – do 24 lutego 2019 roku. Oferta dotyczy całej siatki połączeń Kolei Śląskich (poza odcinkiem przygranicznym Chałupki – Bohumin). Do bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży przebywających w tym czasie na terenie naszego województwa uprawnia ważna legitymacja szkolna szkół podstawowych, gimnazjalnych, branżowych i średnich z obszaru całej Polski. Młodsze dzieci mogą korzystać z przejazdów na podstawie dokumentu potwierdzającego ich wiek.

Więcej informacji na stronie www.slaskie.pl zakładka: kolej na ferie.

Dyrektor I LO – Kataryzna Łoza