Dofinansowania do wypoczynku stacjonarnego dla dzieci i młodzieży – lato 2017/2018

Szanowni Państwo,
informuję,  że Prezydent Bytomia podjął nowe Zarządzenie nr 205/18 z dnia 09 maja 2018 r. w sprawie  zatwierdzenia „Regulaminu dofinansowania do wypoczynku stacjonarnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich w ramach realizowanego programu profilaktycznego”.


Zgodnie z ww. regulaminem dofinansowanie obejmuje tylko wypoczynek stacjonarny, który będzie organizowany wyłącznie przez szkoły i placówki oświatowe w ramach realizowanego programu profilaktycznego.

Ustalono następujące zasady uczestnictwa dzieci i młodzieży

w wypoczynku stacjonarnym:

  • czas trwania wypoczynku nie może być krótszy niż 5 dni;
  • stawkę dofinansowania określono w wysokości 10 zł/dzień;
  • dofinansowanie do wypoczynku w roku szkolnym może być przyznane zarówno w okresie ferii zimowych, jak i letnich;
  • w wypoczynku nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe.

Zgodnie z pkt. 7 regulaminu szkoła/placówka oświatowa będąca organizatorem wypoczynku stacjonarnego, jest zobowiązana przed rozpoczęciem realizowanego zadania, do przedłożenia w Wydziale Edukacji zgłoszenia zawierającego komplet dokumentów:

  • potwierdzenia zarejestrowanego wypoczynku w kuratorium oświaty;
  • ramowego harmonogramu wypoczynku uwzględniającego poszczególne dni;
  • programu profilaktycznego w ramach przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, który będzie realizowany w czasie trwania wypoczynku.

Przedłożenie ww. dokumentów jest obligatoryjne z uwagi na monitorowanie środków finansowych pochodzących z opłat przedsiębiorców za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które wydatkowane są w ramach realizowania ww. działania.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 13 czerwca 2018 r.

Zarządzenie nr 205