I LO Szkołą Kompetencji Przyszłości 2018


I LO im. Jana Smolenia otrzymało tytuł Szkoły Kompetencji Przyszłości 2018. W ramach zajęć z podstaw przedsiębiorczości oraz indywidualnej aktywności szkoła wspiera swoich uczniów w budowaniu kompetencji przyszłości – komunikacji, pracy w zespole, czy przywództwa.
Dzięki realizacji projektów społecznych uczniowie nie tylko poradzą sobie lepiej na rynku pracy, ale też stają się świadomymi obywatelami i rozwijają zaangażowanie społeczne.