Informacja


Nasz Absolwent Jakub Koszowski otrzymał stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017. Gratulujemy.