Inżynierowie Przyszłości

Dziś uczestniczymy w konferencji podsumowującej projekt Inżynierowie Przyszłości.

Przy okazji zwiedzamy Muzeum Gazowni Warszawskiej.