Kalkulator rekrutacyjny 2019/2020

Jestem absolwentem:

Egzamin gimnazjalny

Język polski
Historia i WOS
Matematyka
Przedmioty przyrodnicze
Język obcy nowożytny

Oceny końcowe

Wybierz klasę
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

Konkursy

Osiągnięcia w ponadwojewódzkich konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty
Osiągnięcia w konkursach międzynarodowych lub ogólnopolskich albo turniejach ogólnopolskich
Osiągnięcia w konkursach wojewódzkich organizowanych przez kuratora oświaty
Osiągnięcia w konkursach albo turniejach ponadwojewódzkich lub wojewódzkich
Uzyskanie wysokiego miejsca w konkursach innych niż wymienione powyższe, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

Inne

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza
= 0/200 pkt

Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2019