Konkurs «O Złoty Indeks» Politechniki Śląskiej dla uczniów klas maturalnych

Szanowni Państwo!

Podobnie jak w ubiegłym roku Politechnika Śląska organizuje konkurs «O Złoty indeks». Jest to konkurs skierowany do uczniów klas maturalnych​, w którym nagrodą jest miejsce na studiach na naszej uczelni. Konkurs jest dwuetapowy – w I etapie zadania rozwiązuje się w domu i przesyła rozwiązania przez platformę konkursową. II etap jest już na Politechnice.  Konkurs jest organizowany z czterech przedmiotów: fizyki, informatyki, chemii i  matematyki.

Dziedziny są niezależne, można wziąć udział w jednej, dwóch, trzech lub wszystkich czterech.
Żeby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się pod adresem

https://sorek.polsl.pl/zlotyindeks/ [1]

gdzie zostanie przydzielony unikalny identyfikator uczestnika, a następnie przejść pod adres

http://platforma.polsl.pl/zlotyindeks [2]

gdzie po zalogowaniu można pobrać treści zadań i przesłać rozwiązania. ​Regulamin konkursu jest dostępny pod adresem

http://zlotyindeks.pl/wp-content/uploads/2017/12/regulamin-Z%C5%82oty-indeks-2018.pdf
[3]​

Jeżeli jest taka możliwość, prosiłbym o przekazanie tej informacji uczniom klas maturalnych w Państwa szkole.

Serdecznie dziękując łączę wyrazy szacunku
Krzysztof Simiński

przewodniczący komisji przedmiotowej konkursu dla informatyki
Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej
ul. Akademicka 16
44-100 Gliwice
ksiminski@polsl.pl