Mały Uniwersytet – Karolina Petela

Kolejnym wykładowcą w ramach jubileuszowego cyklu wykładów Małego Uniwersytetu była dr inż. Karolina Petela, absolwentka z 2009 r. Wygłosiła dla Smoleniaków wykład pt.: ”Life cycle thinking”, dotyczący szerokiego patrzenia na produkcję, zużycie energii i szkodliwość dla środowiska. To nowe spojrzenie na produkty – od chwili pozyskania surowców aż do utylizacji. Wykład skierowany był do klas politechnicznych i biotechnicznych.

Czy samochody elektryczne są mniej szkodliwe dla środowiska od spalinowych? Ile wody potrzeba na wyprodukowanie pary spodni czy filiżanki kawy.

Life cycle thinking to też ważny czynnik budowania marki poprzez pozyskiwanie certyfikatów LCA, a więc ważny czynnik ekonomiczny dla firm – pod warunkiem społecznej świadomości wagi takiego całościowego myślenia o procesach produkcyjnych.