Maraton Pisania Listów

W ramach akcji Amnesty International odbył się u nas Maraton Pisania Listów. To akcja, w której tłumy na całym świecie piszą listy do decydentów, w nadziei, że zasypane korespondencją władze zmuszone będą zmienić swoje postępowanie wobec obywateli.

W tym roku Smoleniacy napisali 243 listy w obronie 10 osób represjonowanych za udział w publicznych zgromadzeniach, demonstrujących w obronie praw człowieka i swobód obywatelskich. Miejmy nadzieję, że zmieni to los nie tylko tych ludzi, ale także wpłynie na sposób pełnienia funkcji publicznych w naszym kraju – to przecież ta młodzież, po takich lekcjach edukacji obywatelskiej, będzie kiedyś rządziła Polską.