MATURY PRÓBNE Z JĘZYKA OBCEGO

PROCEDURY PRZEPROWADZENIA MATURY PRÓBNEJ Z JĘZYKA OBCEGO.

PIĄTEK 5.03.2021r. godz. 9.00 (język angielski)
PONIEDZIAŁEK 8.03.2021r. godz.9.00 (język angielski rozszerzony)
ŚRODA 10.03.2021r. godz. 14.00 (język niemiecki)

1. O godzinie 8.50 maturzyści spotykają się na lekcji z nauczycielem prowadzącym. Wcześniej przygotujcie stanowisko pracy, komputer/laptop, słuchawki, czystą kartkę papieru i długopis. Zadbajcie o wywietrzenie pokoju oraz poinformujcie domowników, że przez najbliższe ponad dwie godziny będziecie pisać maturę próbną.
2. Nauczyciel wysyła arkusz maturalny do uczniów, omawia go i przedstawia procedury pisania. Prace pisemne należy odesłać w dokumencie Google, udostępniacie go nauczycielowi z możliwością edytowania.
3. O wyznaczonej godzinie (nie wcześniej niż o 9.00) rozpoczynamy pisanie egzaminu.
4. O określonej procedurami godzinie zakończenia egzaminu nauczyciel prowadzący poinformuje o obowiązku odesłania pracy pisemnej na swój adres mailowy. Prace wysłane w późniejszym terminie nie będą sprawdzone, więc prosimy o kontrolowanie czasu i uwzględnienie możliwych problemów internetowych.

Powyższe procedury będą obowiązywały zarówno w piątek(angielski, poziom podstawowy), w poniedziałek (angielski, poziom rozszerzony) jak i w środę 10 marca o godz. 14.00 podczas egzaminu z języka niemieckiego (spotkanie z nauczycielem prowadzącym o godz. 13.50).

Prosimy o zastosowanie się do poleceń osób prowadzących, dyscyplinę i pozytywne nastawienie, żebyśmy wspólnie mogli sprostać tym wyzwaniom.