Młodzieżowi Sędziowie Sportowi

Po raz drugi był w naszej szkole realizowany program Młodzieżowy Sędzia Sportowy – szkolenie grupy uczniów, mające ich przygotować do sędziowania międzyszkolnych zawodów siatkówki, prowadzone przez Śląski Szkolny Związek Sportowy, finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Uczestnikami programu byli: Oliwia Breguła, Dariusz Chabrzyk, Maciej Klupś, Kinga Kulesza, Oliwia Łydzińska, Paulina Milotta, Aleksandra Radys, Anna Tokarz, Dominik Trzensiok, Anna Wojcieszek, Daria Yarychevska. Zajęcia, które prowadził p. Marek Majeranowski, trwały ponad 2 miesiące i zakończyły się trzydniowym bezpłatnym wyjazdem szkoleniowo-egzaminacyjnym do Węgierskiej Górki. Tam młodzież doszlifowała swoje umiejętności i znajomość przepisów gry. Ważnym elementem były zajęcia z wieloletnim sędzią siatkówki oraz integracja, jako że w wyjeździe brało także udział 8 podobnych grup. Program zakończył się egzaminem praktycznym i teoretycznym, który wszyscy Smoleniacy zdali.

Zeszłoroczni uczestnicy kursu w ciągu roku szkolnego udowodnili przydatność programu – z powodzeniem sędziowali zawody igrzysk dzieci i igrzysk młodzieży szkolnej, za co zebrali wiele pozytywnych opinii.