O szkole

Rok założenia: 1932

Dyrektor: mgr Katarzyna Łoza (anglistka)
Wicedyrektor: mgr Jacek Błasiak (biolog)

Liczba oddziałów: 19.

Języki obce

  • język angielski – wiodący,
  • język niemiecki – drugi język obcy w klasach 2a, 2b, 2d, 3ag, 3bg, 3dg, 3eg, 3ap, 3bp, 3dp, 3ep oraz do wyboru w klasach 1b, 1c, 1d, 1e
  • język hiszpański – drugi język obcy w klasie 1a, 2c, 3cg i 3cp oraz do wyboru w klasach 1b, 1c, 1d, 1e

Osoby, które uczyły się w szkole podstawowej języka francuskiego mogą go wybrać jako drugi język obcy. Utworzenie grupy będzie uzależnione od liczby kandydatów.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w systemie międzyklasowym, a jedynym kryterium przydziału do odpowiedniej grupy będzie poziom znajomości języka angielskiego.

Realizowane programy w naszej szkole

Emocjonalni Liderzy Młodzieżowi – autorski program profilaktyczny, zakładający współpracę przeszkolonych grup młodzieżowych doradców z profesjonalistami. Zadaniem ELMów jest pomoc koleżankom i kolegom z klasy w ich trudnych życiowych chwilach.
Szkolny Ośrodek Kariery – miejsce w naszej szkole, gdzie młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności przydatne w tworzeniu ścieżki edukacyjno-zawodowej.
Ambasador Negocjacji i Mediacji – nauka rozwiązywania sporów, komunikacji interpersonalnej, szczególnych umiejętności psychologicznych i społecznych, realizowana m. in. podczas kilkudniowego szkolenia wyjazdowego.
Mały Uniwersytet – spotkania ze specjalistami, którzy przyjeżdżają do naszej szkoły i prowadzą wykłady dla naszych uczniów. I LO odwiedzili już m. in. prof. E. Polański, prof. M. Zembala, poeta Marcin Hałaś, prof. J. Buzek, polonista i filozof dr. B. Urbanowski, kulturoznawca dr. D. Fox, pracownik IPN A. Sznajder, anglista i autor podręczników J. Siuda, filozof i pracownik Uniwersytetu Śląskiego prof. E. Dembiński oraz prof. T. Sławek.
Zwolnieni z teorii – własne programy społeczne uczniów, pomagające im nabywać praktyczne kompetencje przydatne później w pracy zawodowej.
Sport do wyboru – sposób realizacji wychowania fizycznego w najprzyjemniejszy dla uczniów sposób. Uczestnicy wybierają sport, który uprawiają później przez cały rok podczas lekcji wychowania fizycznego.

Baza szkoły

Pracownie
Językowe, biologiczna (z salą
hodowlaną), matematyczna, historyczna, chemiczna,
polonistyczna, fizyczna, geograficzna, informatyczna,
przedsiębiorczości; sala katechetyczna, biblioteka
z czytelnią (wszystkie wyposażona w rzutniki multimedialne).

Multimedia i internet
Pracownia komputerowa – 20 zestawów komputerowych PC, połączonych stałym łączem internetowym.

Baza sportowa
Sala gimnastyczna, salka lustrzana do zajęć muzyczno-ruchowych, siłownia.

Patronat naukowy:

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
  • Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Politechnika Śląska w Gliwicach,
  • Uniwersytet Śląski,
  • Instytut Onkologii w Gliwicach.

Szkoły partnerskie:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. W. Gębika w Kwidzynie, szkoła spod znaku Rodła,
  • Lycee de Saint Joseph w La Pomeraye – wymiana polsko-francuska.

Wyjazdy naukowe i edukacyjne:
m.in. do Francji do szkoły partnerskiej, do USA, Chin, Szkocji, Anglii, Kornwalii, Hiszpanii, na Ukrainę oraz we wszystkie zakątki Polski.