Opis klas

 

Klasa IC grupa geograficzno-językowa

Klasa IA przyrodnicza (biologiczno-chemiczna)

Klasa IC grupa humanis­tyczna (język polski+ historia+WOS)

Klasa IB grupa politechniczna (matematyczno-fizyczna)

Klasa IB grupa biotechniczna (biologiczno-chemiczno-matematyczna)

Przedmioty rozszerzone

 • geografia
 • język angielski
 • język hiszpański

Języki obce

 • język angielski prowadzony w grupach międzyklasowych, w zależności od stopnia zaawansowania
 • język hiszpański

Charakterystyka klasy

„Odkryj w sobie ciekawość świata”

Klasa geograficzno-językowa jest dobrym wyborem dla młodzieży zainteresowanej rozszerzaniem kompetencji językowych, a także dla osób ciekawych świata z zamiłowaniem do podróży, chcących poszerzać swoje wiadomości z zakresu geografii. Ucząc się w tej klasie możesz:

 • uczestniczyć w olimpiadzie geograficznej oraz olimpiadach językowych, brać udział w licznych konkursach geograficznych i językowych;
 • dzięki współpracy z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego uczestniczyć w licznych wykładach i warsztatach na uczelni oraz w zajęciach terenowych;
 • poznawać fascynujące miejsca na największym festiwalu podróżniczym w Europie – Explorer Festiwal w Łodzi;
 • brać udział w spotkaniach z odkrywcami i podróżnikami, a także poznawać kulturę krajów hiszpańskojęzycznych i anglojęzycznych oraz poszerzać swoje umiejętności językowe na warsztatach wyjazdowych;
 • brać udział w konwersacjach z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego oraz uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych w języku angielskim (spektakle, warsztaty kulturowe);
 • rozwijać zainteresowania turystyczne poprzez udział w wycieczkach przedmiotowych i zajęciach terenowych.

Dobór przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym pozwoli absolwentom tego profilu podjąć w przyszłości naukę na uniwersytetach np. na filologii angielskiej, filologii hiszpańskiej, europeistyce, stosunkach międzynarodowych, naukach społecznych, geografii, geologii, geodezji, turystyce i rekreacji oraz na kierunkach ekonomicznych.

Wysoki poziom nauczania i znajomość języków obcych daje absolwentom możliwości wyboru kierunku studiów o charakterze międzynarodowym w kraju i na uczelniach zagranicznych.

Przedmioty rozszerzone

 • biologia
 • chemia
 • język angielski

Języki obce

 • język angielski prowadzony w grupach międzyklasowych, w zależności od stopnia zaawansowania
 • język niemiecki lub
 • język hiszpański lub
 • język francuski – do wyboru

Charakterystyka klasy

Wybór tej klasy pomoże Ci zrozumieć znaczenie przemian biologiczno-chemicznych zachodzących w otaczającym świecie, rozwijać zdolności krytycznego myślenia i poznawać środowisko za pomocą obserwacji i doświadczeń.

Uczniowie tej klasy uczestniczą m. in. w zajęciach na Uniwersytecie Śląskim, Śląskim Uniwersytecie Medycznym i w Pałacu Młodzieży w Katowicach oraz w pracach szkolnych kół przedmiotowych, np. przeprowadzając sekcję karalucha lub ucząc się szycia chirurgicznego na preparatach biologicznych w ramach zajęć koła „Smoleń i medycyna”. Biorą udział i zdobywają nagrody w licznych konkursach z biologii i chemii, np. : „W Świecie roślin i zwierząt”, „Ekoplaneta”, „Konkurs Neurobiologiczny” UJ, „Alchemik”, „Randka z Chemią”, „Ogólnopolski Konkurs Chemiczny” Politechniki Śląskiej, „Ogólnopolski Konkurs Chemiczny” Uniwersytetu Śląskiego, „Regionalny Konkurs Drużynowy z Chemii”. Przygotowują się do ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i odnoszą w nich sukcesy. Nasze największe sukcesy olimpijskie to srebrny medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Pekinie, troje finalistów etapu centralnego olimpiady biologicznej i finalista etapu centralnego olimpiady chemicznej.

Oprócz tego czekają na Ciebie wyjazdy na wykłady i zajęcia organizowane przez Uniwersytet Śląski, Politechnikę Śląską, Instytut Onkologii w Gliwicach, Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu, Palmiarnię w Gliwicach, Pałac Młodzieży w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny. Uczniowie klas przyrodniczych opiekują się pracownią hodowlaną – szkolnym zoo, w której naszymi podopiecznymi są: gekon lamparci, żaba szponiasta, żółwie czerwonolice, aksolotle meksykańskie, papużki faliste, koszatniczki, liczne gatunki ryb akwariowych (m. in. pielęgnice, glonojady, gupiki), patyczaki i karaczany madagaskarskie. Uczestniczą w zajęciach terenowych, m. in. w rezerwatach „Segiet”, „Żabie doły” oraz w Nadleśnictwie Brynek. Uczniowie klas przyrodniczych mają możliwość realizacji różnych autorskich projektów i pomysłów, w czym aktywnie pomagają nauczyciele biologii i chemii oraz Rada Rodziców. Uczniowie tej klasy mogą także brać udział w wakacyjnym stażu obserwacyjnym w Instytucie Onkologii w Gliwicach. Dodatkowym atutem klasy jest realizacja języka angielskiego w zakresie rozszerzonym, co umożliwi podjęcie studiów w języku angielskim.

Klasa jest objęta patronatem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej.

Perspektywy studiów

 • medycyna,
 • stomatologia,
 • położnictwo,
 • analityka medyczna,
 • ratownictwo medyczne,
 • pielęgniarstwo,
 • kosmetologia,
 • farmacja,
 • weterynaria,
 • biologia,
 • chemia,
 • biotechnologia,
 • neurobiologia,
 • leśnictwo,
 • zootechnika,
 • inne kierunki przyrodnicze i medyczne.

Smoleń i medycyna

Hodowlanka

Koło biologiczne

Przedmioty rozszerzone

 • język polski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

Języki obce

 • język angielski prowadzony w grupach międzyklasowych, w zależności od stopnia zaawansowania
 • język niemiecki lub
 • język hiszpański lub
 • język francuski – do wyboru

Charakterystyka klasy

Jeśli lubisz atmosferę twórczej i swobodnej wymiany poglądów na różne tematy, interesujesz się kinem, teatrem, poezją i innymi dziedzinami sztuki, fascynuje Cię historia, psychologia, prawo, chcesz rozumieć otaczający Cię świat i motywy postępowania ludzi – klasa humanistyczna jest dla Ciebie!

Poszerzysz swoją znajomość literatury, kultury i języka oraz wiedzę historyczną. Dla tej klasy organizowane są dodatkowe spotkania z wykładowcami polonistyki, historii, filmoznawstwa, teatrologii, filozofii w ramach „Małego Uniwersytetu”, a także zajęcia kółka polonistycznego i historycznego. Uczniowie tej klasy mają możliwość rozwijania pasji artystycznych ( inscenizacje teatralne, recytacja, kabaret i inne) oraz sprawdzania swoich zdolności w licznych konkursach, olimpiadach i debatach. Humaniści współorganizują Tydzień Twórczości Artystycznej Smoleniaków, współredagują szkolne pismo „Rodełko”, stronę internetową oraz prowadzą szkolny radiowęzeł.

Perspektywy studiów

 • prawo,
 • politologia,
 • polonistyka,
 • anglistyka,
 • historia,
 • kulturoznawstwo,
 • socjologia,
 • pedagogika.

Przedmioty rozszerzone

 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka

Języki obce

 • język angielski prowadzony w grupach międzyklasowych, w zależności od stopnia zaawansowania
 • język niemiecki lub
 • język hiszpański lub
 • język francuski – do wyboru

Charakterystyka klasy

Jeśli jesteś dociekliwy i chcesz zrozumieć świat, masz świadomość ogromnej roli nauk ścisłych, rozwoju naszej cywilizacji – wybierz klasę politechniczną!

Poszerzysz wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i informatyki. Będziesz potrafił precyzyjnie analizować problemy naukowe. Uczniowie klasy politechnicznej biorą udział w pracach kół, m.in. matematycznego, fizycznego i informatycznego, a także uzyskują świetne wyniki w licznych konkursach i olimpiadach. Zdobywają indeksy najlepszych uczelni w Polsce. Współpracują z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Politechniką Śląską oraz Pałacem Młodzieży w Katowicach.

Perspektywy studiów

 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • automatyka i robotyka,
 • mechatronika,
 • elektronika,
 • telekomunikacja.

Przedmioty rozszerzone

 • biologia
 • chemia
 • matematyka

Języki obce

 • język angielski prowadzony w grupach międzyklasowych, w zależności od stopnia zaawansowania
 • język niemiecki lub
 • język hiszpański lub
 • język francuski – do wyboru

Charakterystyka klasy

Jeśli jesteś człowiekiem ofensywnym, poszukującym i ambitnym, klasa biotechniczna jest dla Ciebie. Wybierając tę klasę zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych.

Uczniowie tej klasy uczestniczą m. in. w zajęciach na Uniwersytecie Śląskim, w Pałacu Młodzieży w Katowicach oraz w pracowniach szkolnych kół przedmiotowych. Biorą udział i zdobywają nagrody w licznych konkursach z matematyki, biologii i chemii, np „O diamentowy indeks AGH”, „Randka z chemią”, „Zdrowie człowieka”, „W świecie roślin i zwierząt”, „Ekoplaneta”, „Konkurs Neurobiologiczny – UJ”. Przygotowują się i odnoszą sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. Oprócz tego czekają na Ciebie wyjazdy na wykłady i zajęcia organizowane przez Uniwersytet Śląski, Politechnikę Śląską, Instytut Onkologii w Gliwicach, Palmiarnię w Gliwicach, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, zajęcia terenowe w rezerwacie Segiet, w rezerwacie Żabie Doły. Będziesz mógł zaangażować się w organizację Dni Ziemi i akcję Sprzątanie Świata. Wiele czasu spędzisz w pracowni hodowlanej, gdzie wre ciągła praca i obserwacje życia zwierząt. Uczniowie tej klasy mogą brać udział w wakacyjnym stażu obserwacyjnym w Instytucie Onkologii w Gliwicach.

Perspektywy studiów

 • medycyna,
 • biotechnologia,
 • bioinżynieria medyczna,
 • technologia żywności,
 • farmacja,
 • inżynieria środowiska,
 • inne kierunki techniczne lub medyczne.

Smoleń i medycyna

Hodowlanka

Koło biologiczne