Opis klas

OPIS KLAS 2020/2021

 

Klasa Ekonomiczna

Klasa przyrodnicza (biologiczno – chemiczna)

Klasa humanis­tyczna (z językiem hiszpań­skim)

Klasa politechniczna (matematyczno – fizyczna)

Klasa biotechniczna (biologiczno – chemiczno – matematyczna)

Przedmioty rozszerzone

 • geografia,
 • matematyka,
 • język angielski.

Języki obce

 • język angielski prowadzony w grupach międzyklasowych, w zależności od stopnia zaawansowania,
 • język niemiecki,
 • istnieje możliwość kontynuowania nauki języka francuskiego.

Charakterystyka klasy

„Odkryj w sobie ciekawość świata”

Klasa ekonomiczna jest dobrym wyborem dla młodzieży zainteresowanej rozszerzaniem kompetencji językowych, a także osób z zamiłowaniem do przedmiotów ścisłych. Ucząc się w klasie ekonomicznej możesz:

 • uczestniczyć w olimpiadzie geograficznej, ekonomicznej, przedsiębiorczości, matematycznej, językowej, licznych konkursach matematycznych, geograficznych, językowych i ekonomicznych;
 • uczestniczyć w projektach i programach edukacyjnych o tematyce ekonomicznej;
 • dzięki współpracy z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego możesz brać udział w warsztatach, zajęciach terenowych i wykładach na uniwersytecie, uczestniczyć w warsztatach i wykładach na Uniwersytecie Ekonomicznym, który jest patronem naszej szkoły;
 • poznać fascynujące miejsca na największym festiwalu podróżniczym w Europie-Explorer Festiwal w Łodzi;
 • rozwijać zainteresowania turystyczne poprzez udział w wycieczkach przedmiotowych i zajęciach terenowych.

Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na podjęcie studiów uniwersyteckich, ale również ekonomicznych , politechnicznych i innych , jak np.: prawo i administracja, stosunki międzynarodowe, geografia, geologia, geodezja i kartografia, turystyka i rekreacja, zarządzanie, ekonomia, bankowość, finanse, architektura krajobrazu, europeistyka, nauki społeczne.

Wysoki poziom nauczania i znajomość języków obcych daje absolwentom możliwość wyboru kierunków studiów o charakterze międzynarodowym w kraju i za granicą.

Przedmioty rozszerzone

 • biologia,
 • chemia,
 • język angielski.

Języki obce

 • język angielski prowadzony w grupach międzyklasowych, w zależności od stopnia zaawansowania,
 • język niemiecki,
 • istnieje możliwość kontynuowania nauki języka francuskiego.

Charakterystyka klasy

Wybór tej klasy pomoże Ci zrozumieć znaczenie przemian biologiczno – chemicznych zachodzących w otaczającym świecie, rozwijać zdolności krytycznego myślenia i poznawać środowisko za pomocą obserwacji i doświadczeń.

Uczniowie uczestniczą m.in. w zajęciach na Uniwersytecie Śląskim, Śląskim Uniwersytecie Medycznym i w Pałacu Młodzieży w Katowicach oraz w pracach szkolnych kół przedmiotowych np. przeprowadzając sekcję karalucha lub ucząc się szycia chirurgicznego na preparatach biologicznych. Przygotowują się i odnoszą sukcesy w licznych konkursach z biologii i chemii, a także w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. Wiele czasu spędzisz w pracowni hodowlanej.

Perspektywy studiów

 • medycyna,
 • stomatologia,
 • farmacja,
 • weterynaria,
 • biotechnologia,
 • chemia,
 • inne kierunki medyczne, leśne i rolnicze.

Przedmioty rozszerzone

 • język polski,
 • historia z elementami historii sztuki,
 • wiedza o społeczeństwie.

Języki obce

 • język angielski prowadzony w grupach międzyklasowych, w zależności od stopnia zaawansowania,
 • język hiszpański,
 • istnieje możliwość kontynuowania nauki języka francuskiego.

Charakterystyka klasy

Jeśli lubisz atmosferę twórczej i swobodnej wymiany poglądów na różne tematy, interesujesz się kinem, teatrem, poezją i innymi dziedzinami sztuki, fascynuje Cię historia, psychologia, prawo, chcesz rozumieć otaczający Cię świat i motywy postępowania ludzi – klasa humanistyczna jest dla Ciebie!

Poszerzysz swoją znajomość literatury, kultury i języka oraz wiedzę historyczną. Dla tej klasy organizowane są dodatkowe spotkania z wykładowcami polonistyki, historii, filmoznawstwa, teatrologii, filozofii w ramach „Małego Uniwersytetu”, a także zajęcia kółka polonistycznego i historycznego. Uczniowie tej klasy mają możliwość rozwijania pasji artystycznych ( inscenizacje teatralne, recytacja, kabaret i inne) oraz sprawdzania swoich zdolności w licznych konkursach, olimpiadach i debatach. Humaniści współorganizują Tydzień Twórczości Artystycznej Smoleniaków, współredagują szkolne pismo „Rodełko”, stronę internetową oraz prowadzą szkolny radiowęzeł.

Perspektywy studiów

 • prawo,
 • politologia,
 • polonistyka,
 • anglistyka,
 • historia,
 • kulturoznawstwo,
 • socjologia,
 • pedagogika.

Przedmioty rozszerzone

 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka.

Języki obce

 • język angielski prowadzony w grupach międzyklasowych, w zależności od stopnia zaawansowania,
 • język niemiecki,
 • istnieje możliwość kontynuowania nauki języka francuskiego.

Charakterystyka klasy

Jeśli jesteś dociekliwy i chcesz zrozumieć świat, masz świadomość ogromnej roli nauk ścisłych, rozwoju naszej cywilizacji – wybierz klasę politechniczną!

Poszerzysz wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i informatyki. Będziesz potrafił precyzyjnie analizować problemy naukowe. Uczniowie klasy politechnicznej biorą udział w pracach kół, m.in. matematycznego, fizycznego i informatycznego, a także uzyskują świetne wyniki w licznych konkursach i olimpiadach. Zdobywają indeksy najlepszych uczelni w Polsce. Współpracują z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Politechniką Śląską oraz Pałacem Młodzieży w Katowicach.

Perspektywy studiów

 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • automatyka i robotyka,
 • mechatronika,
 • elektronika,
 • telekomunikacja.

Przedmioty rozszerzone

 • biologia,
 • chemia,
 • matematyka.

Języki obce

 • język angielski prowadzony w grupach międzyklasowych, w zależności od stopnia zaawansowania,
 • język niemiecki,
 • istnieje możliwość kontynuowania nauki języka francuskiego.

Charakterystyka klasy

Jeśli jesteś człowiekiem ofensywnym, poszukującym i ambitnym, klasa biotechniczna jest dla Ciebie. Wybierając tę klasę zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych.

Uczniowie tej klasy uczestniczą m. in. w zajęciach na Uniwersytecie Śląskim, w Pałacu Młodzieży w Katowicach oraz w pracowniach szkolnych kół przedmiotowych. Biorą udział i zdobywają nagrody w licznych konkursach z matematyki, biologii i chemii, np „O diamentowy indeks AGH”, „Randka z chemią”, „Zdrowie człowieka”, „W świecie roślin i zwierząt”, „Ekoplaneta”, „Konkurs Neurobiologiczny – UJ”. Przygotowują się i odnoszą sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. Oprócz tego czekają na Ciebie wyjazdy na wykłady i zajęcia organizowane przez Uniwersytet Śląski, Politechnikę Śląską, Instytut Onkologii w Gliwicach, Palmiarnię w Gliwicach, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, zajęcia terenowe w rezerwacie Segiet, w rezerwacie Żabie Doły. Będziesz mógł zaangażować się w organizację Dni Ziemi i akcję Sprzątanie Świata. Wiele czasu spędzisz w pracowni hodowlanej, gdzie wre ciągła praca i obserwacje życia zwierząt. Uczniowie tej klasy mogą brać udział w wakacyjnym stażu obserwacyjnym w Instytucie Onkologii w Gliwicach.

Perspektywy studiów

 • medycyna,
 • biotechnologia,
 • bioinżynieria medyczna,
 • technologia żywności,
 • farmacja,
 • inżynieria środowiska,
 • inne kierunki techniczne lub medyczne.