OSOBY PODWYŻSZAJĄCE WYNIK EGZAMINU MATURALNEGO W SESJI WIOSENNEJ 2019/2020

Od 21 lutego – 15:00 do 2 marca OKE w Jaworznie uruchomi serwis dla
uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego. Serwis będzie dostępny
poprzez link na stronie http://www.oke.jaworzno.pl (SERWISY->serwis
maturzysty). Celem serwisu jest umożliwienie weryfikacji danych
osobowych i egzaminacyjnych przez samych zainteresowanych.
W związku z powyższym prosimy o osobisty odbiór haseł i loginów w
sekretariacie szkoły.