Projekt „GreenRevolution”

Projekt „GreenRevolution” jest projektem społecznym, który ma dotrzeć do najmłodszych. Mamy na celu pokazanie, jak należy dbać o środowisko naturalne, dokonując prostych zmian w naszych codziennych nawykach, poprzez zorganizowanie atrakcyjnych warsztatów w szkołach podstawowych, dostosowanych do wieku i angażujących uczniów. Zanieczyszczenie środowiska i postępujące zmiany klimatyczne, to poważny problem, dlatego warto go zwalczać u podstaw, poprzez edukację najmłodszych.