Przekazanie władzy nowemu samorządowi uczniowskiemu

W poniedziałek 23 kwietnia w obecności Dyrekcji, opiekunów samorządu i wyborców – uczniów, nastąpiło uroczyste przekazanie funkcji i obowiązków nowemu samorządowi uczniowskiemu przez ustępujący samorząd.

Przypomnijmy – przez ostatni rok „(samo)rządzili”: Marta Łukaszewska, Julia Mika, Weronika Piekacz i Julia Jaguszewska. Bardzo im dziękujemy za pracę.

Nowy samorząd to: Marcel Ostrowski kl. II A (przewodniczący), Nina Jakuszko kl. II D – (zastępca przewodniczącego), Wiktoria Zagórska kl. I A – (skarbnik) i Natalia Kupczyk kl. II C (protokolant). Życzymy samych udanych przedsięwzięć, samych mądrych decyzji i samych skutecznych poczynań.