Przepisy szkolne

STATUT SZKOŁY

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem szkoły.

Załączniki do statutu:

 1. kryteria ocen z zachowania
 2. szkolne plany nauczania
 3. regulamin stypendium naukowego
 4. regulamin nagrody Primus Inter Pares
 5. regulamin biblioteki szkolnej
 6. regulamin nauczania zdalnego i hybrydowego

Przypominamy, że znajomość statutu jest obowiązkowa.


DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Regulamin  dziennika elektronicznego „Librus”

Za dziennik elektroniczny w szkole odpowiedzialna jest mgr Agnieszka Machcińska-Krzemień. W razie problemów prosimy kontaktować się z nią przez wiadomości w Librusie.


REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

Regulamin wycieczek szkolnych

Załączniki do regulaminu:

 1. Podstawowe obowiązki KIEROWNIKA
 2. Podstawowe obowiązki OPIEKUNÓW
 3. Oświadczenie rodzica + karta ( WERSJA EDYTOWALNA )
 4. Informacja w sekretariacie ZGODY
 5. Ramowy regulamin wycieczki