Przepisy szkolne

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem szkoły.

Załączniki do statutu:

  1. kryteria ocen z zachowania
  2. szkolnymi planami nauczania
  3. regulaminem stypendium naukowego
  4. regulaminem nagrody Primus Inter Pares
  5. regulamin biblioteki szkolnej
  6. regulamin nauczania zdalnego i hybrydowego

Regulamin  dziennika elektronicznego „Librus”

Za dziennik elektroniczny w szkole odpowiedzialni są: mgr Agnieszka Machcińska-Krzemień i mgr Katarzyna Szołtysik-Kaczmarek. W razie problemów prosimy kontaktować się z nimi przez wiadomości w Librusie.

Przypominamy, że znajomość tych dokumentów jest obowiązkowa.