Przepisy szkolne

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem szkoły.

Załączniki do statutu:

  1. kryteria ocen z zachowania
  2. szkolnymi planami nauczania
  3. regulaminem stypendium naukowego
  4. regulaminem nagrody Primus Inter Pares
  5. regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin  dziennika elektronicznego „Librus”

Za dziennik elektroniczny w szkole odpowiedzialni są: mgr Grażyna Poterek i mgr inż. Aneta Romanczyk. W razie problemów prosimy kontaktować się z odpowiedzialnymi osobami przez wiadomości w Librusie.

 

Przypominamy, że znajomość tych dokumentów jest obowiązkowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostępny jest również wzór identyfikatora.