Przepisy szkolne

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem szkoły.

Załączniki do statutu:

  1. kryteria ocen z zachowania,
  2. szkolnymi planami nauczania,
  3. regulaminem stypendium naukowego,
  4. regulaminem nagrody Primus Inter Pares.
  5. regulamin biblioteki szkolnej.

Regulamin  dziennika elektronicznego „Librus”

Za dziennik elektroniczny w szkole odpowiedzialni są: mgr Grażyna Poterek i mgr inż. Aneta Romanczyk. W razie problemów prosimy kontaktować się z odpowiedzialnymi osobami przez wiadomości w Librusie.

 

Przypominamy, że znajomość tych dokumentów jest obowiązkowa.

Dostępny jest również wzór identyfikatora.