RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych w I LO im. Jana Smolenia w Bytomiu jest:

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia, 41-902 Bytom,
Strzelców Bytomskich 11

dane kontaktowe Inspektora IOD: Maciej Zadora
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego, 41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

e-mail: iod_edu@um.bytom.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:

1/ w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa;

2/ odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa;

3/ dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;

4/ osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich   sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679);

5/ dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

6/ podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych  przepisami prawa niezbędne.

Druk obowiązuje od: 25 maja 2018 r.

Dodatkowe dokumenty:

KLAUZULA INFORMACYJNA – rodzice-uczniowie-ogólna-szkoła

KLAUZULA INFORMACYJNA – rodzice-uczniowie-zdalne nauczanie

KLAUZULA INFORMACYJNA – rodzice-uczniowie-dziennik elektroniczny

MONITORING WIZYJNY

KLAUZULA REKRUTACYJNA – nauczyciele

KLAUZULA INFORMACYJNA –  rodzic-opiekun prawny-uczniowie

KLAUZULA INFORMACYJNA –  rekrutacja pracownicy samorządowi

KLAUZULA INFORMACYJNA – rekrutacja pozostali pracownicy

KLAUZULA INFORMACYJNA – pracownicy

KLAUZULA INFORMACYJNA – nauczyciele

KLAUZULA INFORMACYJNA – dla kontrahentów, partnerów, dostawców, wykonawców-1-1

KLAUZULA INFORMACYJNA – ZAMÓWIENIE PUBLICZNE-1-1

KLAUZULA INFORMACYJNA – pracownicy PPK 

Linki ze strony https://www.gov.pl/web/edukacja/zdalne-nauczanie-uo
do przygotowanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych
i Ministerstwo Edukacji Narodowej: