Spotkanie z poezją

Klasa I c zaprasza wszystkich na listopadowe spotkanie z poezją.
Kawiarenka poetycka w czytelni otwiera swoje podwoje w środę 22 XI 2017 r. o godz. 18.00.
Opieka: p. prof. Beata Kukowka.