Spotkanie ze świadkiem historii

10 stycznia 2020 r. w auli I LO im. Jana Smolenia w Bytomiu odbył się wykład prowadzony przez panią Iwonę Świętochowską. Dotyczył on pomocy ze strony rządu indyjskiego podczas II wojny światowej.
Pani Iwona Świętochowska jest jednym z dzieci uratowanych podczas II wojny światowej dzięki pomocy rządu indyjskiego. Po wojnie udało jej się wrócić do Polski przez Afrykę. Została lekarzem w Śląskiej Izbie Lekarskiej. W czasie stanu wojennego była internowana. Jej życiorys mógłby stanowić materiał do napisania wielu książek. Wykład został zorganizowany przez wnuczkę pani Świętochowskiej – Zofię Świętochowską z klasy 1bg przy współpracy pani prof. Chmielewskiej-Blady.