Ubezpieczenie NNW

UWAGA!!!

Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
od roku szkolnego 2019/2020 w formie indywidualnej!!!

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice.
W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła nie będzie decydowała o wyborze oferty grupowego ubezpieczenia NNW naszych uczniów.

Nie przewidujemy również zawarcia grupowego ubezpieczenia NNW z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Bardzo prosimy o to, by każdy z Państwa – Rodziców lub dorosłych Uczniów dokonał ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków samodzielnie (NNW) w formie indywidualnej.

W ten sposób chcemy umożliwić Państwu niezależny wybór ubezpieczenia, które będzie najlepiej dostosowane do konkretnej osoby, jej możliwości finansowych, oczekiwań i potrzeb.

Z naszej strony zapewniamy, że oferty ubezpieczeniowe NNW na rok szkolny 2019/2020, które otrzymaliśmy od różnych Towarzystw Ubezpieczeniowych będą dostępne do wglądu w sekretariacie szkoły oraz na szkolnej stronie internetowej. Znajdziecie tam Państwo również kontakty do konkretnych przedstawicieli ubezpieczeniowych po to, by dokonać ubezpieczenia w formie indywidualnej. Zarówno dostępne oferty ubezpieczeniowe jak też kontakty do przedstawicieli są oczywiście dla Państwa niezobowiązujące.

Jednocześnie przypominamy, że zakupu ubezpieczenia najlepiej dokonać do 31 sierpnia 2019 roku by uniknąć przerwy w ubezpieczeniu NNW.

 

Z poważaniem,
Dyrekcja
I LO im. Jana Smolenia w Bytomiu