Wieczór Twórczości Artystycznej im. Pani Profesor Klaudii Taras

13 kwietnia o godzinie 18.00 odbył się Wieczór Twórczości Artystycznej, będący zwieńczeniem Tygodnia Twórczości Artystycznej (TyTy). W obecności zaproszonych gości oraz zgromadzonej publiczności pani dyrektor Katarzyna Łoza nadała WTA imię Pani Profesor Klaudii Taras, która przez wiele lat animowała to artystyczne przedsięwzięcie.

W tym roku na scenie zaśpiewali: Martyna Wojnar oraz Marta Sanigórska, Mateusz Mazan i Dawid Zamożniewicz, Patrycja Swoboda, Marta Kubica, Anna Stypułkowska, Nina Kasińska, Agnieszka Potempa, Bartosz Filip, Kasia Trzcionka, Aleksandra Martyna, Marcin Szumal. Zobaczyliśmy również występy taneczne Weroniki Manowskiej oraz Patryka Nowaka. Nie zabrakło recytacji w wykonaniu Dominika Gwizdaka, a także sztuki teatralnej przygotowanej przez młodzież w składzie: Julia Lubos, Weronika Hanzel, Weronika Podgórska, Julia Polowczyk, Mateusz Drzażdżyński, Marcel Ostrowski.

Galę poprowadzili Natalia Kupczyk oraz Patryk Chrzęstek z klasy II c. O stronę techniczną uroczystości zatroszczyli się absolwent Piotr Synecki oraz uczniowie klasy II d: Mikołaj Synecki i Daniel Martyniak. O dekorację zadbała Zuzanna Tomaszewska z klasy II c.

Nad całością w tym roku czuwały panie profesor Irena Dyla i Anna Okwiecińska.