Wizyta na Ukrainie

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
Oddział w Bytomiu zaprasza do udziału w projekcie pt. ”Nasza
wspólna historia. Młodzież z województwa śląskiego ratuje polskie
nekropolie na Kresach”.

Projekt dofinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego i zakłada 6-dniowy pobyt na Ukrainie grupy uczniów szkół
średnich celem przeprowadzenia prac porządkowych i częściowo
inwentaryzacyjnych na jednym z dawnych polskich cmentarzy, pod nadzorem opiekunów (konserwatorów zabytków, historyków).
Realizacja tego projektu będzie mieć miejsce w dniach 25-31 sierpnia
2021 r. w Dublanach k. Sambora (obwód lwowski).
Dla uczniów chcących wziąć udział wymogiem jest posiadanie ważnego
paszportu. Warunkiem znacząco ułatwiającym uczestnictwo jest
udokumentowane szczepienie przeciw covid-19, w innym przypadku przed
przekraczaniem granicy konieczne będzie przejście niezbędnych
testów.

Dane do kontaktu:
tml.bytom@gmail.com
tel. 601 927 444