Wraca Mały Uniwersytet.

Po przerwie związanej z egzaminami maturalnymi wracają spotkania z naszymi Absolwentami w ramach Małego Uniwersytetu. Przed nami trzy spotkania w szkole oraz jedne zajęcia terenowe.

W poniedziałek 23 maja o godzinie 10:50 wykład pt. „Jak zostać liderem? Od harcerza do prezydenta” wygłosi pan Piotr Koj, harcmistrz oraz prezydent Bytomia w latach 2006 – 2012. Zapraszamy klasy 3cp, 2c, 1c, 1a.

We wtorek 24 maja o godzinie 9:50 zapraszamy klasy 1c, 2c oraz 3c do wysłuchania wykładu pana Dawida Marusczyka, aplikanta przy Wyższym Sądzie Krajowym w Monachium, który ukończył studia prawnicze na Ludwig-Maximilians-Universität München (Niemcy) oraz Katholieke Universiteit Leuven (Belgia). Tematem wykładu będą „Aspekty moralne i prawne zabójstwa jako ostateczności.”

Dzięki uprzejmości i staraniom naszego Absolwenta pana Łukasza Zycha, rzecznika prasowego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach uczniowie klas 2a oraz 2b w środę 25 maja odbędą zajęcia terenowe w Rezerwacie Segiet. Zajęcia poprowadzi dr Mirosława Mierczyk-Sawicka, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Wykładem zamykającym nadchodzący tydzień będzie czwartkowy (26 maja) wykład pani Karoliny Peteli. O godzinie 9:50 uczniowie klas 1d, 2d, 3dp, 3ep, 3bp posłuchają na temat: „Life Cycle Thinking, czyli od narodzin do utylizacji produktu.”