Wybory do Samorządu Uczniowskiego

5 kwietnia odbędą się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. W dniach 2-4 kwietnia trwa kampania wyborcza. Kandydaci mogą się w niej prezentować na różne sposoby: promując się podczas przerw na korytarzu, rozwieszając plakaty, organizując spotkania, rozsyłając wiadomości za pomocą mediów społecznościowych. We wszystkich tych działaniach mają jednak stosować zasadę: „gramy uczciwie”.

Wybory odbywają się na cztery różne stanowiska, kandydaci kandydują tylko na jedno z nich.

Kandydatami są:

Przewodniczący SU:

Jakub Janik 2d

Wiktor Oleś 2c

Bartosz Oparowski 1c zrezygnował z udziału w wyborach 4.04.2019

Magdalena Wieczorek 1d

 

Zastępca przewodniczącego SU:

Karolina Krasoń 1d

Tobiasz Syguda 1a

Patryk Wojtkowiak 1c

Wiktoria Zagórska 2a

 

Sekretarz SU:

Julia Marcinek  2c

Michał Olesiński 1e

Bogna Sroczyńska 1b

 

Skarbnik SU:

Jagoda Chwolik 2d

Natalia Kamińska 1c

Agnieszka Lazar 1b

Sara Lidke 1e

Sonia Sobczak 2a