Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Informuję, że wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia w Bytomiu odbędą się 24 września 2020 r.

Zaplanowano następujący kalendarz wyborczy:
14-17 września do 15.00 – zgłaszanie komitetów wyborczych przewodniczącemu komisji wyborczej,
18-23 września – kampania wyborcza,
24 września – wybory.
do 25 września – ogłoszenie wyniku wyborów.

Skład komisji wyborczej:
Przewodnicząca – Bogna Sroczyńska, uczennica klasy 3a
Julia Garłowska, uczennica klasy 3b
Wiktoria Kronberg, uczennica klasy 3a
Natalia Waltrowska, uczennica klasy 3a
Marek Majeranowski – Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Nadzór nad działaniem komisji wyborczej Dyrektor Szkoły p. Katarzyna Łoza scedowała na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – p. Ewę Chmielewską-Blady.

Zasady prowadzenia kampanii – załącznik nr 1

Formularz zgłoszenia komitetu – załącznik nr 2

Przypomnę też, że nowy regulamin Samorządu Uczniowskiego wprowadził zmiany dotyczące wyborów do Zarządu. § 11 regulaminu ma teraz następujące brzmienie:

1. W wyborach startują komitety wyborcze, tj. 4-osobowe grupy uczniów, które w przypadku wybrania utworzą Zarząd. W momencie zgłaszania komitetów i podczas kampanii wyborczej należy wskazać potencjalne funkcje kandydatów w Zarządzie.

2. Członkami komitetów wyborczych mogą być uczniowie klas I-IV, którzy bez zarzutu wywiązują się z obowiązków uczniowskich oraz uzyskali aprobatę nauczyciela-wychowawcy lub Dyrektora Szkoły.

3. Obowiązek zgłoszenia komitetu wyborczego przewodniczącemu komisji wyborczej ciąży na dowolnym członku komitetu.

4. Każdy z komitetów wyborczych ma prawo do prowadzenia kampanii wyborczej na terenie szkoły oraz poprzez media społecznościowe i radiowęzeł szkolny – według zasad opracowanych przez urzędujący Zarząd.

Jednocześnie informuję, że kolejne wybory do Zarządu zostaną ogłoszone w regulaminowym terminie, czyli w marcu lub kwietniu 2021 r.

ZACHĘCAM DO STARTU W WYBORACH!!!

Tobiasz Syguda,

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego