Wydział Architektury Politechniki Śląskiej – kolejny patronat dla I LO


13.11.2017 roku Pani dyrektor Katarzyna Łoza podpisała dziesiąte porozumienie o współpracy, tym razem z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pani profesor Magdalena Żmudzińska – Nowak wygłosiła wykład inauguracyjny z zakresu historii sztuki. Następnie Pan doktor Jerzy Wojewódka wraz ze swoimi studentami przeprowadził warsztaty rysunkowe. Dodatkowo w pracowni komputerowej odbyło się bardzo interesujące szkolenie z obsługi programu SketchUp. Kilkunastu Smoleniaków „zbudowało” swój pierwszy wirtualny dom.