Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego- MULTITEST

Centrum Edukacji Szkolnej - konkursy szkolne - Multitest - Chemia

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego MULTITEST, do którego przystąpili uczniowie klas pierwszych:

II miejsce, Dyplom Laureata i nagroda książkowa – Paweł Kupka

III miejsce, Dyplom Laureata i nagroda książkowa – Marta Maliniecka

IV miejsce, Dyplom laureata i nagroda książkowa – Zofia Świętochowska 

W kategorii absolwentów szkół podstawowych

VII miejsce uzyskał Kacper Żełabowski

Ogółem uczniowie uzyskali 16 Dyplomów Laureat, 6 Dyplomów Wyróżnień i 25 Dyplomów Uznania.

Serdecznie wszystkim gratulujemy!