Zjazd Absolwentów

Kolejny Zjazd Absolwentów za nami. 4 czerwca 2022 o 11.00 nastąpiła kulminacja Roku Jubileuszowego i najważniejsza impreza – spotkanie z okazji 90-lecia Szkoły.

Zebrani zostali powitani przez Dyrektor Szkoły Katarzynę Łozę, kierującą Szkołą od 1997 r. Obecne były z nami władze miasta – w większości Smoleniacy, zaproszeni goście, absolwenci, obecni pracownicy i uczniowie naszej szkoły, czyli wszyscy ci, którzy czują szczególną więź z tą placówką. Również absolwentka i była nauczycielka – senator Halina Bieda – oprócz życzeń podarowała także doskonały tort.

Uhonorowanych Medalami Szkoły przedstawił Zastępca Dyrektora Jacek Błasiak, przewodniczący kapituły medalu. Wyróżniono: absolwentów profesora Piotra Obrączkę i Piotra Koja, przyjaciół Szkoły Mirosława Szostaka i Kazimierza Gwoździa oraz emerytowane nauczycielki Teresę Adamek i Halinę Pasieczną. W imieniu nagrodzonych przemawiał uhonorowany tym odznaczeniem między jubileuszami absolwent Andrzej Sznajder, dyrektor IPN w Katowicach. Prof. Piotr Obrączka natomiast skierował do Dyrekcji pisemne podziękowanie: „Mam wprawdzie wysokie odznaczenia państwowe, resortowe i opolskie, ale największą wagę przywiązuję do nadanych mi przez rodzime miasto – Bytom. We wszystkich życiorysach i wywiadach stale podaję, że urodziłem się w Bytomiu i zawsze podkreślam, że w Bytomiu ukończyłem słynne Liceum im. Jana Smolenia.”

Jednym z elementów uroczystości były wypowiedzi na temat „Dla mnie Smoleń to…” dwojga byłych dyrektorów Szkoły: Wandy Majeranowskiej i Rafała Pisuli. Zważając na prawdopodobne emocje, jakie taka refleksja wywoła, przemowy zostały wcześniej nagrane. Zapraszamy do obejrzenia: W. MAJERANOWSKA i R. PISULA

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna z filmem absolwenta Adama Biernackiego, który postarał się zebrać losy Smoleniaków-artystów. Film jest dostępny TUTAJ

Zapraszamy do obejrzenia GALERII ZDJĘĆ

A oprócz tego – spotkania, wzruszenia, rozmowy… Po południu w szkole odbyło się spotkanie harcerzy, a w wielu miejscach spotkania klasowe. Smoleń łączy!