Zwolnieni z Teorii

Zwolnieni z Teorii to ogólnopolska olimpiada wspierająca uczniów w realizacji projektów społecznych. Uczniowie działając dla innych, zdobywają kompetencje potrzebne w pracy i prawdziwym życiu – współpracy, zarządzania swoim czasem i budżetem, rozwiązywania problemów. Korzystają przy tym z autorskiej adaptacji metody Project-based learning, która stosowana jest także na Harvardzie.

Przy okazji uczestnicy zdobywają międzynarodowe certyfikaty pomagające zdobyć wymarzoną pracę lub dostać się na studia za granicą. Uczestnicy olimpiady działają w zespołach i mają za zadanie zrealizowanie własnego projektu społecznego, czyli lokalnej inicjatywy zmieniającej otoczenie na lepsze. Wspierają ich w tym materiały umieszczone na platformie .Na platformie uzupełniają też, według harmonogramu, informacje o realizacji kolejnych działań, które przybliżają ich do zrealizowania projektu. Każdy uczestnik, który ukończy projekt zostaje finalistą olimpiady, a najlepsi dostają wyróżniania w rozmaitych kategoriach. W dniu 2 czerwca odbyła się uroczysta Gala Rankingu SzkółZwolnionych z teorii 2020.Spośród 289 szkół w całym kraju, 4000 finalistów I Liceum Ogólnokształcące im.Jana Smolenia w Bytomiu zajęło 12 miejsce. Gratulujemy wszystkim uczniom którzy połączyli zdobywanie wiedzy z inspiracją zdobywania kompetencji przyszłości.