Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 01 września 2021
Przerwa świąteczna – Boże Narodzenie 23 – 31 grudnia 2021
Ferie zimowe 14 – 27 lutego 2022
Próbna matura termin do ustalenia
Przerwa świąteczna – Wielkanoc 14 – 19 kwietnia 2022
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 29 kwietnia 2022
Egzamin maturalny 04 – 20 maja 2022
Pożegnanie absolwentów 29 kwietnia 2022
Zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2022
Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022
Dni wolne od zajęć 15 X 2021, 12 XI 2021, 07 I 2022,
04 V 2022, 05 V 2022, 06 V 2022
17 VI 2022
Rekolekcje do ustalenia

Spotkania z rodzicami

Zebrania informacyjne 09 września 2021 (czwartek)

kl. I – godz. 17.00 – w salach lekcyjnych
kl. II i III p – godz. 18.00 w salach lekcyjnych
kl. III g – godz. 18.00 w auli

Wywiadówki 18 listopada 2021 – godz. 18.00 (czwartek)
kl. I, II, III – przekazanie zaświadczeń o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec I semestru
13 stycznia 2022 – godz. 18.00 (czwartek) –

kl. I, II, III – podsumowanie I semestru
17 marca 2022 – godz. 18.00 (czwartek)

kl. III g – przekazanie zaświadczeń o przewidywanych ocenach w tym ndst. na koniec roku szkolnego, kl. I, II i III p – konsultacje
19 maja 2022 – godz. 18.00 (czwartek)

kl. I, II i III p – przekazanie zaświadczeń o przewidywanych ocenach w tym ndst. na koniec roku szkolnego

Konferencje Rady Pedagogicznej

Konferencja klasyfikacyjna (I semestr)
kl. I, II, III – wystawienie ocen
do 17 grudnia 2021 (piątek)
21 grudnia 2022 (wt)
Konferencja plenarna 05 stycznia 2022 (śr)
Konferencja klasyfikacyjna kl. III –
wystawienie ocen do 19 kwietnia 2022 (wtorek)
Konferencja plenarna

Termin składania podań o egzaminy poprawkowe następnego dnia po konferencji.
21 kwietnia 2022 (czw)

26 kwietnia 2022 (wt)

Konferencja klasyfikacyjna kl. I i II – wystawienie ocen do 18 czerwca 2021 (piątek). Termin składania podań o egzaminy poprawkowe następnego dnia po konferencji. 20 czerwca 2022 (pn)
Konferencja plenarna 22 czerwca 2022 (środa)