Kalkulator rekrutacyjny 2021/2022

pojawi się wkrótce – (poniżej kalkulator rekrutacyjny z ubiegłego roku)

Egzamin po szkole podstawowej

Język polski
Matematyka
Język obcy nowożytny

Oceny końcowe

Wybierz klasę
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

Konkursy

Osiągnięcia w ponadwojewódzkich konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty
Osiągnięcia w konkursach międzynarodowych lub ogólnopolskich albo turniejach ogólnopolskich
Osiągnięcia w konkursach wojewódzkich organizowanych przez kuratora oświaty
Osiągnięcia w konkursach albo turniejach ponadwojewódzkich lub wojewódzkich
Uzyskanie wysokiego miejsca w konkursach innych niż wymienione powyższe, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

Inne

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza
= 0/200 pkt

Ostatnia aktualizacja: 2 czerwca 2020