Mocne strony I LO

 1. Konsekwentnie wysokie wyniki na egzaminach maturalnych I m-ce w mieście
 2. Przyznawany od wielu lat znak jakości szkoły „Srebrna szkoła roku”, przysługujący szkołom, które w Ogólnopolskim rankingu liceów zajęły miejsca od 101 – 300.
 3. Każdego roku laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych i konkursów na szczeblu krajowym i międzynarodowym
 4. Liczne osiągnięcia sportowe, indywidualne i grupowe na szczeblu międzynarodowym, krajowym i miejskim.
 5. Patronaty naukowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej i innych prestiżowych uczelni.
 6. Mały Uniwersytet – założony w szkole w 1998 r. (wykłady dla uczniów wygłaszane przez wybitne osobistości świata nauki i kultury).
 7. Kontynuacja realizacji projektu Bytomski Klub Olimpijczyka nauk matematyczno – przyrodniczych.
 8. Zajęcia z języka angielskiego odbywające się w systemie międzyklasowym w grupach o zróżnicowanym poziomie trudności.
 9. Szeroka oferta kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych, w tym konwersacje w języku angielskim z rodowitym anglikiem.
 10. SzOK (Szkolny Ośrodek Kariery) – pomaga młodzieży w wyborze dalszej drogi kształcenia
 11. ELM (Emocjonalni Liderzy Młodzieżowi) i BUS (Biuro Uczniowskiej Samopomocy) – autorski program profilaktyczny dla młodzieży
 12. TyTA (Tydzień Twórczości Artystycznej) – możliwość zaprezentowania talentów naszych uczniów
 13. Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo – program dla zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej
 14. Dzień Przedsiębiorczości – jednodniowe praktyki preorientacji zawodowej