O szkole

Rok założenia: 1932

Dyrektor: mgr Katarzyna Łoza (anglistka)
Wicedyrektor: mgr Jacek Błasiak (biolog)

Liczba klas: 19, w roku szkolnym 2020/2021 4 klasy pierwsze!

Języki obce

  • język angielski – wiodący,
  • język niemiecki – drugi język obcy w klasie I A, I B, I D, I E,
  • język hiszpański – drugi język obcy w klasie I C.

Osoby, które uczyły się w gimnazjum j. francuskiego mogą jako drugi język obcy wybrać język francuski. Utworzenie grupy będzie uzależnione od liczby kandydatów.

Zajęcia z języka angielskiego będą odbywały się w systemie międzyklasowym a jedynym kryterium przydziału do odpowiedniej grupy będzie poziom znajomości języka angielskiego.

Realizowane programy w naszej szkole

Emocjonalni Liderzy Młodzieżowi  –  Autorski program profilaktyczny, zakładający współpracę przeszkolonych grup młodzieżowych doradców z profesjonalistami. Zadaniem ELMów jest pomoc koleżankom i kolegom z klasy w ich trudnych życiowych chwilach.
Szkolny Ośrodek Kariery – Miejsce w naszej szkole, gdzie młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności przydatne w tworzeniu ścieżki edukacyjno-zawodowej.
Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwa  – Przygotowują uczniów do samozatrudnienia i założenia własnego przedsiębiorstwa. Uczniowi gromadzą kapitał, wybierają produkt lub usługę, prowadzą badania marketingowe oraz organizują proces produkcji i sprzedaży. Prowadzą dokumentację finansową taką samą jak w prawdziwych przedsiębiorstwach tego typu.
Mały Uniwersytet – Spotkania z naukowcami, którzy przyjeżdżają do naszej szkoły i wygłaszają wykłady naszym uczniom. I LO odwiedzili już m. in. prof. E. Polański, prof. M. Zembala, poeta Marcin Hałaś, prof. J. Buzek, polonista i filozof dr. B. Urbanowski, kulturoznawca dr. D. Fox, pracownik IPN A. Sznajder, anglista, autor podręczników J. Siuda, filozof i pracownik Uniwersytetu Śląskiego prof. E. Dembiński oraz prof. T. Sławek.

pozostałe programy:

  • Bytomski Klub Olimpijczyka nauk matematyczno-przyrodniczych,
  • Biuro Uczniowskiej Samopomocy,
  • Ambasador Mediacji,
  • Młodzieżowe debaty w językach obcych.

Baza szkoły

Pracownie
Biologiczna z salą hodowlaną, chemiczna, matematyczna, historyczna, fizyczna, geograficzna, przedsiębiorczości, j. niemieckiego, aula, biblioteka ogólna z czytelnią (wszystkie wyposażona w rzutniki multimedialne).

Multimedia i Internet
Pracownia komputerowa – 20 zestawów komputerowych PC, połączonych stałym łączem internetowym, Multimedialne Centrum Informacyjne.

Baza sportowa
Sala gimnastyczna, sala lustrzana do zajęć muzyczno-ruchowych, boisko wielofunkcyjne, kort.


Patronat naukowy:

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
  • Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Politechnika Śląska w Gliwicach.

Szkoła partnerska:
I Liceum Ogólnokształcące im. W. Gębika w Kwidzynie, szkoła spod znaku Rodła.

Wyprawy naukowe i wycieczki edukacyjne:
m.in. na Litwę, Białoruś, do Włoch, Szkocji, Anglii, Walii, Francji, Niemiec, Szwajcarii oraz instytucji UE (Strasburg, Bruksela).