Przepisy szkolne

  • Załączniki do statutu:
  1. kryteria ocen z zachowania
  2. szkolnymi planami nauczania
  3. regulaminem stypendium naukowego
  4. regulaminem nagrody Primus Inter Pares
  5. regulamin biblioteki szkolnej

 

 

  • Za dziennik elektroniczny w szkole odpowiedzialni są: mgr Grażyna Poterek i mgr inż. Aneta Romanczyk. W razie problemów prosimy        kontaktować się z odpowiedzialnymi osobami przez wiadomości w Librusie.

 

         Przypominamy, że znajomość tych dokumentów jest obowiązkowa.